آموزش و توسعه مهارتهای اجتماعی

برقراری ارتباط یک مهارت است - 09370150244

آموزش و توسعه مهارتهای اجتماعی

برقراری ارتباط یک مهارت است - 09370150244

۱۰ مطلب با موضوع «کارگاههای ویژه کودکان» ثبت شده است

۰۱خرداد

مجموعه کارگاههای کارآگاه کوچولو

آتما (میثم لسانی)
۳۱ارديبهشت

کارگاه فلسفه برای کودکان

آتما (میثم لسانی)
۱۸ارديبهشت

کارگاههای کارآگاه کوچولو  ( ماموریت : پارک)

آتما (میثم لسانی)
۱۴ارديبهشت

آتما (میثم لسانی)
۰۴ارديبهشت

مجموعه کارگاههای کارآگاه کوچولو

آتما (میثم لسانی)
۱۴آذر

پاستیلهای ضد قلدری

آتما (میثم لسانی)
۱۴آذر

من کیستم

آتما (میثم لسانی)
۱۳آذر

کارآگاه کوچولو ماموریت شماره 2

آتما (میثم لسانی)
۰۷آذر

نگرانی های قلمبه ای هر کتاب یک مهارت

آتما (میثم لسانی)
۲۲آبان

کارگاههای ویژه کودکان

آتما (میثم لسانی)