آموزش و توسعه مهارتهای اجتماعی

برقراری ارتباط یک مهارت است - 09370150244

آموزش و توسعه مهارتهای اجتماعی

برقراری ارتباط یک مهارت است - 09370150244

۴۲ مطلب با موضوع «هنرستان زندگی» ثبت شده است

۱۶آبان

کارگاه آنلاین هنر شاد زیستن

آتما (میثم لسانی)
۰۸آبان

کارگاه آشنایی با انیا گرام

آتما (میثم لسانی)
۰۴مهر

کارگاه آنلاین هنر تربیت سالم

آتما (میثم لسانی)
۰۴مهر

کارگاه آنلاین هنر خودآگاهی

آتما (میثم لسانی)
۰۹شهریور

یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت

آینده سازان - گروههای رشد و توسعه فردی

آتما (میثم لسانی)
۱۵مرداد

سلسله جلسات آگاهی در سکوت

آتما (میثم لسانی)
۱۱تیر

نشستهای روانشناسی ویژه نوجوانان 15 تا 17 سال

نشستهای روانشناسی ویژه نوجوانان 15 تا 17 سال

آتما (میثم لسانی)
۰۷تیر

خودشناسی چرا مهم است ؟

آگاهی همواره دارای اهمیت بوده است ، چرا که

آتما (میثم لسانی)
۰۶تیر
آتما (میثم لسانی)
۱۲بهمن

 اشتباه 9 از 10 : باور به این که او را تغییر خواهیم داد.

یکی از باورهای بسیار رایج و غلط در اکثر فرهنگها این باور است که ما می توانیم با عشق، توجه و تلاش، همسر خود را تغییر دهیم . به خصوص خانمها مستعد پذیرش این باور غلط در زمان آشنایی و ازدواج هستند.

آتما (میثم لسانی)