آموزش و توسعه مهارتهای اجتماعی

برقراری ارتباط یک مهارت است - 09370150244

آموزش و توسعه مهارتهای اجتماعی

برقراری ارتباط یک مهارت است - 09370150244

۴۵ مطلب با موضوع «هنرستان زندگی» ثبت شده است

۰۹دی

احساس ارزشمندی  میثم لسانی

آتما (میثم لسانی)
۰۳دی

میل - اراده - اقدام - نتیجه

آتما (میثم لسانی)
۰۸فروردين

کارگاه حضوری دایره هستی

آتما (میثم لسانی)
۱۶آبان

کارگاه آنلاین هنر شاد زیستن

آتما (میثم لسانی)
۰۸آبان

کارگاه آشنایی با انیا گرام

آتما (میثم لسانی)
۰۴مهر

کارگاه آنلاین هنر تربیت سالم

آتما (میثم لسانی)
۰۴مهر

کارگاه آنلاین هنر خودآگاهی

آتما (میثم لسانی)
۰۹شهریور

یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت

آینده سازان - گروههای رشد و توسعه فردی

آتما (میثم لسانی)
۱۵مرداد

سلسله جلسات آگاهی در سکوت

آتما (میثم لسانی)
۱۱تیر

نشستهای روانشناسی ویژه نوجوانان 15 تا 17 سال

نشستهای روانشناسی ویژه نوجوانان 15 تا 17 سال

آتما (میثم لسانی)