آموزش و توسعه مهارتهای اجتماعی

برقراری ارتباط یک مهارت است - 09370150244

آموزش و توسعه مهارتهای اجتماعی

برقراری ارتباط یک مهارت است - 09370150244

۴۶ مطلب با موضوع «هنرستان زندگی» ثبت شده است

۲۴ارديبهشت

گفتیم که نیاز به برقراری " ارتباط " بر پایه ی نیاز و وابستگی بقا آغاز می گردد اما تداوم و ادامه یافتن آن موضوعی است که باید به آن پرداخته شود .

زمانی که انسان به حدی از رشد می رسد که دیگر برای بقاء خود به اطرافیان ( مراقبین اولیه - والدین ) وابستگی ندارد چگونه است که همچنان این نیاز در او بیدار و باقی است ؟ و همچنان ارضای این نیاز است که می تواند ضمن شکل دهی شخصیت و سبک زندگی او اسباب آرامش و راحتی او را برآورده کند...

آیا این نیاز به صورت شرطی در ما به وجود آمده است یا از خواص ذاتی انسان و جزیی از خلقت اوست؟

آتما (میثم لسانی)
۰۹دی

احساس ارزشمندی  میثم لسانی

آتما (میثم لسانی)
۰۳دی

میل - اراده - اقدام - نتیجه

آتما (میثم لسانی)
۰۸فروردين

کارگاه حضوری دایره هستی

آتما (میثم لسانی)
۱۶آبان

کارگاه آنلاین هنر شاد زیستن

آتما (میثم لسانی)
۰۸آبان

کارگاه آشنایی با انیا گرام

آتما (میثم لسانی)
۰۴مهر

کارگاه آنلاین هنر تربیت سالم

آتما (میثم لسانی)
۰۴مهر

کارگاه آنلاین هنر خودآگاهی

آتما (میثم لسانی)
۰۹شهریور

یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت

آینده سازان - گروههای رشد و توسعه فردی

آتما (میثم لسانی)
۱۵مرداد

سلسله جلسات آگاهی در سکوت

آتما (میثم لسانی)