آموزش و توسعه مهارتهای اجتماعی

برقراری ارتباط یک مهارت است - 09370150244

آموزش و توسعه مهارتهای اجتماعی

برقراری ارتباط یک مهارت است - 09370150244

۰۱فروردين
آتما (میثم لسانی)
۲۷آبان
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
آتما (میثم لسانی)
۲۴آبان

آتما (میثم لسانی)
۰۹مهر

کارگاههای تجربه چوبی

آتما (میثم لسانی)
۰۹مهر

کارگاههای تجربه گلی

آتما (میثم لسانی)
۰۹مهر

کارگاههای هر کتاب یک مهارت

آتما (میثم لسانی)
۰۴مهر

کارگاه ویژه کودکان - تجربه گلی تجربه چوبی

آتما (میثم لسانی)
۰۴مهر

کارگاه چهار جلسه ای مادر و کودک

آتما (میثم لسانی)
۱۳شهریور

طرح درس هرکتاب یک مهارت ویژه روانشناسان هیولای رنگها به مدرسه می رود

آتما (میثم لسانی)
۲۲مرداد
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
آتما (میثم لسانی)
۲۲مرداد
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
آتما (میثم لسانی)