آموزش و توسعه مهارتهای اجتماعی

برقراری ارتباط یک مهارت است - 09370150244

آموزش و توسعه مهارتهای اجتماعی

برقراری ارتباط یک مهارت است - 09370150244

۲۵فروردين

دانش قدرتی باالقوه است ، زمانی از ارزشهای آن بهره مند می شویم که به عمل تبدیل گردد.

علم بی عمل همانند ثروتی هنگفت است که دور از دسترس ماست .

مانند  یک حساب بانکی پر از پول که مسدود و غیرقابل برداشت است!!!

"بیاموزیم و  به کار ببندیم"

آتما (میثم لسانی)
۲۵فروردين

آرامش در یکپارچگی است . مادرها را دیده اید وقتی همه ی فرزندانشان در کنارشان هستند آرامند... مادربزرگ ، پدربزرگها را دیده اید که وقتی فرزندان و نوه ها پیششان جمع می شوند چه برقی می زند چشمانشان ... هر روز به سفر می رویم از درونمان به بیرون ... از پیش عزیزانمان به بیرون ... میخندیم ، میگرییم ، کار می کنیم ... حتی دعوا شاید ... خوش می گذرانیم و یا بد .. و دست آخر برمی گردیم ... این دست آخر برگشتن مهم است ... هرگاه که تمام و کمال برمی گردیم ... آرامش هم با ما بر می گردد... به درونمان ... به همسرمان ... به فرزندمان ... به پدر و مادرمان ... اما گاه جا می ماند ... بخشی از وجودمان جا می ماند یکجایی ، آن جا هااا ...ذره ای از حواسمان ... گوشه ای از یادمان ... یک تکه از قلب و دلمان ...  بر نمیگردد با ما ... میماند آن جا هااا ... نمی دانم از کجا ... اما میفهمد ... درونمان میفهمد ... همسرمان میفهمد ... فرزندمان میفهمد ... پدر و مادرمان میفهمد... نمی دانم از کجا ... میفهمد گوشه ای هست که برنگشته است ... بیقرار می شود ... و این میشود سوراخ کوچکی که حتی سد ی بزرگ را فرو میپاشد... خوش بگذرانید ... زندگی کنید ... به گشت و گذار بروید ... اما چیزی جا نگذارید ... تمام و کمال برگردید ... همه با هم بیقرار می شوند ... درونمان ... همسرمان ... فرزندمان ... پدر و مادرمان ... یکپارچه بمانیم.

آتما (میثم لسانی)
۲۱بهمن
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
آتما (میثم لسانی)
۰۹دی

احساس ارزشمندی  میثم لسانی

آتما (میثم لسانی)
۰۳دی

میل - اراده - اقدام - نتیجه

آتما (میثم لسانی)
۱۸آذر

کارگاه نمایش خلاق ویژه کودکان

آتما (میثم لسانی)
۱۸آذر

پروتکل درمانی رفتاری شناختی برای کمال گرایی کودکان

آتما (میثم لسانی)
۲۷آبان
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
آتما (میثم لسانی)
۲۴آبان

آتما (میثم لسانی)
۰۹مهر

کارگاههای تجربه چوبی

آتما (میثم لسانی)