آموزش و توسعه مهارتهای ارتباطی

برقراری ارتباط یک مهارت است

آموزش و توسعه مهارتهای ارتباطی

برقراری ارتباط یک مهارت است

۱۹ مطلب با موضوع «دوره ها و سمینارها» ثبت شده است

۲۳خرداد

لایو اینستاگرام

آتما (میثم لسانی)
۲۲خرداد

کارگاه مهارت حل اختلاف

کارگاه مهارت حل اختلاف

آتما (میثم لسانی)
۱۱خرداد

سمینار رایگان گروه مشاورین و بازی درمانگران کودک

آتما (میثم لسانی)
۰۹خرداد
۰۲خرداد

کارگاه آنلاین " من عصبانی نیستم "
مهارت شناخت ، پذیرش و کنترل احساس خشم

کارگاه آنلاین

آتما (میثم لسانی)
۰۱خرداد

کارگاه آنلاین خودمو فراموش کردم

کارگاه آنلاین

آتما (میثم لسانی)
۲۷ارديبهشت

کارگاه آنلاین والدین می شویم

کارگاه آنلاین

آتما (میثم لسانی)
۱۸ارديبهشت
آتما (میثم لسانی)
۲۴تیر

سمینار آنلاین خود-آفرین

آتما (میثم لسانی)