آموزش و توسعه مهارتهای اجتماعی

برقراری ارتباط یک مهارت است - 09370150244

آموزش و توسعه مهارتهای اجتماعی

برقراری ارتباط یک مهارت است - 09370150244

۳۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «زهرا رسولی عضو گروه مشاورین و بازی درمانگران کودک» ثبت شده است

۰۹مهر

کارگاههای تجربه چوبی

آتما (میثم لسانی)
۱۳شهریور

طرح درس هرکتاب یک مهارت ویژه روانشناسان هیولای رنگها به مدرسه می رود

آتما (میثم لسانی)
۰۶مرداد

طرح درس ویژه روانشناسان شبکه نامرئی

آتما (میثم لسانی)
۳۱تیر

آتما (میثم لسانی)
۱۸تیر

هرکتاب یک مهارت پسر نامرئی

آتما (میثم لسانی)
۱۱تیر

هرکتاب یکمهارت پاستیل های ضد قلدری

آتما (میثم لسانی)
۰۶تیر

آتما (میثم لسانی)
۰۱تیر

آتما (میثم لسانی)
۲۸خرداد

کارگاههای کارآگاه کوچولو ( ماموریت : وقت نهار)

آتما (میثم لسانی)
۲۳خرداد

هرکتاب یک مهارت سیمون جورابه

آتما (میثم لسانی)