آموزش و توسعه مهارتهای ارتباطی

برقراری ارتباط یک مهارت است

آموزش و توسعه مهارتهای ارتباطی

برقراری ارتباط یک مهارت است

۲۵ مطلب با موضوع «مدرسه مادری» ثبت شده است

برنامه هفتگی دوره های آنلاین مدرسه مادری بهار 1400

آتما (میثم لسانی)

برنامه زمانبدنی ترم بهار 1400 مدرسه مادری

آتما (میثم لسانی)
۲۱فروردين

دوره آموزشی در مدرسه مادری

آتما (میثم لسانی)
۱۵فروردين
آتما (میثم لسانی)
۱۱فروردين

برنامه زمانبدنی ترم بهار 1400 مدرسه مادری

آتما (میثم لسانی)
۰۱بهمن

جدول شهریه ترم دوم زمستان 99 مدرسه مادری

آتما (میثم لسانی)
۰۱بهمن

برنامه هفتگی مدرسه مادری - ترم دوم زمستان 99

آتما (میثم لسانی)
۲۵دی

جدول زمانبندی برنامه ترم دوم زمستان مدرسه مادری

آتما (میثم لسانی)

دوره آموزشی در مدرسه مادری

آتما (میثم لسانی)
۲۶آذر

دوره آنلاین آموزشی قبل از تولد(بارداری)

برای پخش ویدئو کلیک کنید

آتما (میثم لسانی)