آموزش و توسعه مهارتهای ارتباطی

برقراری ارتباط یک مهارت است

آموزش و توسعه مهارتهای ارتباطی

برقراری ارتباط یک مهارت است

۲۵ مطلب با موضوع «مدرسه مادری» ثبت شده است

۲۵آذر

دوره آموزشی مهارتهای زندگی ویژه والدین

برای پخش ویدئو کلیک کنید

آتما (میثم لسانی)
۲۵آذر

دوره آموزشی آنلاین  فرزند دوم

آتما (میثم لسانی)
۲۵آذر

دوره آموزشی آنلاین تقویت حواس و ماساژ کودک

جهت پخش ویدئو کلیک کنید

آتما (میثم لسانی)
۲۱آذر

دوره اموزشی آنلاین ذهن آگاهی

برای پخش ویدئو کلیک کنید

آتما (میثم لسانی)
۰۱آذر
آتما (میثم لسانی)